Mediciner som kan påverka omdömet

Det går att bli dömd för båda rattfylleri och drograttfylleri för den som har ätit starka mediciner och sätter sig bakom ratten. Narkotikaklassade mediciner som kan försämra bilkörningen, till exempel lugnande mediciner och smärtstillande, räknas till drograttfylleri och det bör alltid undvikas att köra bil efter att ha intagit dessa.

Det är dock inte bara starka mediciner som ska undvikas innan bilkörningen, då även många receptfria läkemedel kan påverka kroppen så pass mycket att bilkörning blir en livsfara.

Mediciner som ska undvikas

Det finns ingen exakt lista på vilka läkemedel som kan påverka bilkörningen, men i de flesta bipacksedlarna brukar det finnas information om hur läkemedlet kan påverka kroppen. Om man upplever något av följande efter att ha tagit mediciner så bör man undvika bilkörning:

  • Yrsel eller medicinerillamående
  • Trötthet och dåsighet
  • Försämrad reaktionsförmåga, sämre reflexer
  • Nedsatt syn eller hörsel
  • Koncentrationssvårigheter

Det räcker med att en punkt på listan uppfylls för att det ska vara rekommenderat att inte köra bil. Att köra trots påverkan av mediciner är i många fall mycket farligare än att köra alkoholpåverkad

Eget ansvar

För att vara säker på vilka mediciner som går att äta vid bilkörning är det enklast att kontakta en läkare. Gå gärna igenom läkemedlets påverkan på kroppen efter att ha testat medicinen ett tag, för att se om det finns mönster i biverkningarna. Det är alltid bilförarens eget ansvar att vara nykter under bilkörningen och att själv veta om vilka mediciner som försämrar bilkörningen. Alla människor påverkas olika, och vissa får ingen försämrad körförmåga trots starka läkemedel, medan många andra bör låta bilen stå redan efter en receptfri allergitablett.

För allas säkerhet är det alltså oftast bäst att lämna bilen hemma efter att ha tagit sina mediciner, alternativt äta dem på kvällen när bilen är avställd för dagen. Åk hellre kollektivt en extra gång än att riskera körkortet och bli dömd för drograttfylla.