Street racing

De flesta har hört begreppet street racing och vet att det är biltävlingar som körs runt om i Sverige. Dessa tävlingar har en sak gemensamt och det är att de alltid är olagliga. Ofta är det en underground-liknande kultur med ungdomar som sprider intern information om tävlingarna, som brukas hållas nattetid ute i industriområden eller på andra avlägsna platser. Tävlingarna är livsfarliga eftersom de är olagliga och därför inte har några som helst säkerhetsregler eller kontroller.

Street Racing som tävling

Tävlingen street racing går ut på att två eller flera bilar tävlar mot varandra på en väldigt kort sträcka, ofta bara några hundra meter. Det gäller att köra så fort som möjligt och många gångestreet racingr förekommer det olyckor, både framkallade med flit eller för att något har gått snett.

Eftersom hela företeelsen är olaglig så är olycksrisken extra stor. Många förare dricker alkohol samtidigt eller innan de kör bil, och att då köra väldigt snabbt och tävla mot andra bilar utan någon som helst skyddsutrustning är verkligen livsfarligt.

Få stopp på street racing

Sedan street racing blev populärt under 1930-talet har polisen försökt stoppa det med alla medel de kan. Men kulturen har växt sig stark och många unga med bilintresse drar sig allt mer åt de farliga tävlingarna. De äldre lockar in de yngre och det är inte ovanigt att barn i tidiga tonåren dras med och kommer i kontakt med alkohol för första gången här.

Ett alternativ för att stoppa street racing är att skapa lagliga race-evenemang, vilket har prövats tidigare. Dessa kallas för Black Racing. Där stänger man av en gata för en kortare period och kör biltävlingar där bilarna får köra en i taget. Det är övervakat av arrangörer och polis och är menat att gå lugnt till. Men ungdomarna som är vana vid olagliga street race på nattetid är svåra att locka till sig, och hur dumt det än är så fortsätter racen att öka på flera håll i landet.