Trafikverket är en statlig förvaltningsmyndighet. En enkel förklaring av deras verksamhet är att de har hand om all planering av systemet kring vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tidigare fanns Banverket och Vägverket, men sen 2010 blev detta gemensamt och allting sköts nu genom Trafikverket istället.

Trafikverket är alltså en stor myndighet som har hand om många faktorer när det gäller vägar och fordon. Många har säkert varit i kontakt med dem i samband med körkortet och det var här någonstans som tanken med kampanjen Don’t drink and drive startade.

Trafikverket trafikverketstartar kampanj med stor genomslagskraft

Kampanjen Don’t drink and drive startades bland annat av Trafikverket, just för att få folk att inte sätta sig bakom ratten när de har druckit. Trots att Sverige är ett av de land med hårdast lagar kring rattfylla, och gränsen endast är 0,2 promille, så väljer fortfarande många att köra trots att de är påverkade av alkohol.

Beslutet att köra bil eller annat motordrivet fordon med alkohol i kroppen är inte bara skadligt för en själv, utan kan även sluta i allvarliga olyckor och dödsfall för helt oskyldiga personer. Trafikverket räknar med att cirka 150 personer dör varje år till följd av rattfylla och det är sällan offren som själva varit påverkade utan helt oskyldiga som fallit offer för någon annan som kört onykter.

Succé för Trafikverkets kampanj

Kampanjen Don’t drink and drive blev en succé och fortsätter ännu att vara det. Konstant hakar nya myndigheter, företag och föreningar på kampanjen för att utbilda ungdomar och unga vuxna till att förstå varför rattfylla är förenat med livsfara. En viktig punkt är att förstå att en person inte behöver känna sig full eller ens lite berusad för att det ska vara farligt att köra bil, även efter ett enda glas vin så är reaktionsförmågan ofta så pass försämrad att bilkörning absolut inte är ett lagligt och säkert alternativ längre.